tckiz
erkek


 Bebeklerin gelişimlerinde yaşıtlarına göre farklılıklar olabilir. 10 persentil (P10) ile 90 persentil (P90) arasındaki değerler normaldir.

ismsb

© Önder Gören   [DW  CS4] [php - MySQL]